pers

Contact
Leonie Dijkstra is verantwoordelijk voor contacten met Nederlandse en internationale pers. Voor interviewaanvragen, verzoek om beeldmateriaal en accreditatie is ze te bereiken via leonie@robodock.org.

Beeldmateriaal en persberichten
Stuur een mail naar leonie@robodock.org voor toegang tot het afgeschermde persgedeelte met hoge resolutie foto's en persberichten.

Accreditatiebeleid pers
Vanaf 1 juni is de accreditatie van pers gesloten. Mocht u toch
verslag willen doen van Robodock, stuur dan alsnog een aanvraag naar leonie@robodock.org

Media die zich niet voor aanvang van Robodock hebben aangemeld, kunnen we
geen toegang tot het festival garanderen.

Bij accreditatie plaatsen we de volgende opmerkingen: 

- Van geaccrediteerde journalisten wordt verwacht dat zij een aankondiging plaatsen en verslag doen van het festival in de media waarvoor zij werkzaam zijn. 
- Verslaglegging van Robodock (in print of audiovisueel) dient na publicatie zo spoedig mogelijk opgestuurd te worden. Hernieuwde accreditatie is mede gebaseerd op bewijs van eerdere verslaggeving. 
- Het is aan de afdeling publiciteit van Robodock om te beslissen over het al dan niet toekennen van persaccreditaties. 

Publiciteitsovereenkomst

In verband met auteursrechten is het niet toegestaan om zonder vooraf gemaakte, schriftelijke afspraken met Robodock en de artiesten,  langer dan 3 minuten video- of audio opnames te maken van een afzonderlijk optreden of show.

Iedereen die tijdens Robodock beeld- of geluidsmateriaal maakt, dient een publiciteitsovereenkomst te ondertekenen die alle copyrechten bij Stichting Robodock legt. U ontvangt dan een sticker die aantoont dat wij u toestemming hebben verleend. Iedereen met professioneel ogende apparatuur die zonder sticker opnames maakt, riskeert verwijdering van het terrein.